STUDIUM-Roczny Kurs Fotografii

  • Dodano: 11/08/2021 21:08
  • Telefon: 534145534
  • Miasto: Stary Sącz
  • Kod pocztowy: 33-340
  • Ulica: Daszyńskiego 3
  • Cena: 400.00 zł

24 spotkania od PAŹDZIERNIKA 2021 do WRZEŚNIA 2022

System zaoczny co dwa tygodnie: Piątek od 18:00 do 21:00
Sobota od 10:00 do 17:00

RÓŻNE TEMATY Z RÓŻNYMI WYKŁADOWCAMI – FOTOGRAFAMI PRACUJĄCYMI ZAWODOWO W TEMACIE, KTÓRY DLA WAS WYKŁADAJĄ
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH – UCZ SIĘ OD FOTOGRAFÓW!!!
GŁÓWNYM NASZYM ZADANIEM JEST WYSZKOLENIE WAS JAKO PRZYSZŁYCH FOTOGRAFÓW ZARÓWNO DO PRACY KOMERCYJNEJ, JAK I ARTYSTYCZNEJ.

Koszt: za 12 miesięcy nauki w szkole fotografii.
5000 zł (4800 zł czesne, 200 zł wpisowe płatne po zakwalifikowaniu się do studium), można płacić w ratach miesięcznych po 400 zł.
Ilość osób w grupie maksymalnie 10 co daję przyjemność i komfort nauki.
Posiadamy wpis do Rejestru Usług rozwojowych, dzięki czemu współpracujemy z urzędami pracy, więc możesz kurs w naszej szkole opłacić z dotacji urzędu pracy.
Posiadamy również certfikat MSUS oraz jesteśmy w bazie usług rozwojowych i też zapraszamy do skorzystania z finansowanie nauki w studium np. poprzez bony rozwojowe.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zaświadczenia:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA STUDIUM Z TYTUŁEM FOTOGRAF
Nauka w Rocznym Studium Fotografii kończy się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.
Oprócz dyplomu wydajemy zaświadczenie o ukończeniu nauki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2012 r., poz. 186.

Nr ogł.: 36461141d58748b8